63 16 16 60

Miljø – med sikkerhedsmakulering bidrager du også til et renere miljø

Affald i lovgivningen

Af hensyn til miljøet har det siden 2010 været forbudt at brænde papir i Danmark. Papir SKAL genbruges og det er derfor vigtigt, at papir og dokumenter med fortrolige informationer samt virksomheds- og personfølsomme data makuleres inden det sendes videre til en genvindingsvirksomhed. Desværre er der efterhånden ikke flere genvindingsvirksomheder tilbage i Danmark. Størstedelen af det indsamlede genbrugspapir i Danmark fragtes derfor til genvindingsvirksomheder i Sverige og Tyskland.

Miljø i lovgivningen

Hvis du ikke får makuleret dit fortrolige materiale inden det sendes til genbrug, havner det altså læsbart i udlandet og du har ingen muligheder for at vide eller kontrollere, hvor mange øjne og hænder, der kommer på jeres fortrolige oplysninger og materiale.

Makulering af dine fortrolige dokumenter – på din adresse – giver altså først og fremmest en sikkerhed for, at ingen uvedkommende får adgang til din virksomheds fortrolige oplysninger. Du kan se materialerne blive makuleret til ukendelighed i vores mobile makuleringsenhed, inden vi kører fra din adresse. Du kan læse mere om sikkerheden i vores koncept her.

Dit affald er en ressource – udnyt den

Sidegevinsten ved at få makuleret dine papirer og elektroniske datamedier er, at du bidrager til et renere miljø. Dansk Sikkerhedsmakulering har specialiseret sig i miljørigtig bortskaffelse af fortrolige materialer over hele landet, uden at nogen uden for din virksomhed kommer i berøring med dem.

makuleret papir

Alt papir, der bliver makuleret ved Dansk Sikkerhedsmakulering gennemgår en genvindingsproces: Granulatet fragtes til genvindingsvirksomheder, hvor det kommer i et kar med vand og eventuelle rester af metal og plast sorteres fra. Til sidst bliver materialet trukket på ruller og resultatet er nyt genbrugspapir klar til brug.

Når vi genanvender papir, sparer vi masser af energi til forarbejdning af nyt træ. Vi bruger fx halvt så meget energi og langt mindre vand ved genanvendelse end ved fremstilling af papir fra nyt træ. Vi sparer dermed på verdens skove, som er med til at absorbere den stigende CO² i verden og vi sparer på miljøbelastningen ved at bruge langt mindre vand og energi ved genvindingsprocesser.

Ved at genbruge 1 ton papir spares ca. 2 ton CO² og det understreger vigtigheden, af at papir skal genbruges og er den rigtige miljømæssige løsning i kampen mod drivhuseffektens globale opvarmning.

Med Dansk Sikkerhedsmakulering er du sikker på, at du vælger den miljømæssig rigtige løsning og du sikrer dig, at alle dine fortrolige oplysninger, dokumenter og papirer er destrueret inden papiret sendes til genbrug.

Makulerede harddiske og andre datamedier genanvendes naturligvis også. Ved brug af Dansk Sikkerhedsmakulering er I således med til at skåne miljøet og støtter op om bæredygtige løsninger og virksomheder.

Bliv kontaktet og få en uforpligtende rådgivning

Professionel og sikker makulering

Vi tilbyder makulering af fortrolige dokumenter, harddiske m.m. på stedet. Lad os forklare, hvordan du kan få makuleret dine materialer uden at skulle bekymre dig om sikkerheden.

Professionel håndtering og opbevaring af dokumenter

Dokumenthotellet er sikker håndtering af dokumenter for den arkivbelastede del af erhvervslivet samt den offentlige sektor. Vi arkiverer og beskytter vore kunders dokumenter og øger værdien gennem forbedret tilgængelighed.