63 16 16 60

Persondataforordning – ny lovgivning, der berører alle virksomheder

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft, og den har fået betydning for alle virksomheder, organisationer og foreninger i hele EU og naturligvis også i Danmark. Persondataforordningen har erstattet den “gamle” persondatalov og det betyder stramninger på persondataområdet.

Stramningerne drejer sig blandt andet om øget krav om egenkontrol

Alle virksomheder, store som små, skal kunne dokumentere sine processer for håndtering af persondata. Din organisation skal altså kortlægge og beskrive, hvordan I lever op til kravene om sikker håndtering – og herunder også bortskaffelse af dokumenter med persondata.

Få hjælp til at spotte faldgruberne i persondataforordning

Dansk Sikkerhedsmakulering har mange års erfaring i at spotte faldgruberne i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af dokumenter, og vi tager gerne en snak om din virksomhed og de behov I har. Vi tager os af din virksomhed, uanset om behovet betyder tømning af store beholdere hver uge eller mindre beholdere en gang om året.

Har din virksomhed behov for et gratis sikkerhedstjek kan du bestille det her.

persondataforordning

Stramningerne gælder alle organisationer – store som små

For alle offentlige virksomheder og myndigheder, samt virksomheder med mere end 250 ansatte, betyder loven blandt andet, at de skal udpege en ansvarlig person til at sikre, at personfølsomme oplysninger håndteres og afskaffes på forsvarlig vis.

For mindre, private virksomheder vil dette ofte ikke være et krav. Ikke desto mindre skal små såvel som store virksomheder naturligvis følge persondataforordningen, og de øvrige stramninger i forhold til tidligere lovgivning gælder uanset hvor stor din virksomhed er.

Væsentlig højere bøder ved overtrædelse af loven om persondataforordning

For at vise, at EU tager området omkring databeskyttelse alvorligt, har de blandt andet valgt særdeles høje bøder, der med deres afskrækkende effekt burde afholde virksomheder fra at overtræde loven omkring persondataforordning.

I Danmark har vi jo altid haft en lov på området, men bøderne var ofte tæt på symbolske. Med stramningerne vil bøder for overtrædelse kunne nå helt op på 20 mio. EUR eller 4 % af en virksomheds globale omsætning.

Desuden blev der med den gamle lov sjældent foretaget stikprøvekontrol og loven blev jo så kun håndhævet når en virksomhed blev anmeldt for overtrædelse. Men det ser nu ud til, at vi med stramningerne også kan forvente, at der bliver skruet op for stikprøvekontrollerne.

Loven, der nu er vedtaget, har en ikrafttrædelsesfrist på 2 år, og vil derfor være gældende fra maj 2018.  Du kan læse mere om indholdet i loven her.

Er du dataansvarlig i din virksomhed er du velkommen til at kontakte os for at få lavet en databehandleraftale.

Bliv kontaktet og få en uforpligtende rådgivning

Professionel og sikker makulering

Vi tilbyder makulering af fortrolige dokumenter, harddiske m.m. på stedet. Lad os forklare, hvordan du kan få makuleret dine materialer uden at skulle bekymre dig om sikkerheden.

Professionel håndtering og opbevaring af dokumenter

Dokumenthotellet er sikker håndtering af dokumenter for den arkivbelastede del af erhvervslivet samt den offentlige sektor. Vi arkiverer og beskytter vore kunders dokumenter og øger værdien gennem forbedret tilgængelighed.