63 16 16 60

Tømning – mobil sikkerhedsmakulering når det passer dig

Med vores landsdækkende makulering sørger vi for at gøre det så nemt som muligt for vores kunder at få destrueret fortrolige dokumenter. Vi er sat i verden for på sikker og effektiv vis at skaffe jer af med de dokumenter, som ikke må komme i hænderne på uvedkommende.

Vores makuleringskoncept er sat sammen, så det er fleksibelt for vores kunder. Forskellige virksomheder har forskellige behov. Det imødekommer vi ved at tilbyde to forskellige slags aftaler i forhold til tømning af de fyldte sikkerhedsbeholdere.

Tømning med fast interval

Hvis din virksomheds mængde af materiale, der skal makuleres, er nogenlunde konstant, kan du vælge, at vi kommer og tømmer din sikkerhedsbeholder med fast interval. Det kan for eksempel være hver uge, hver 14. dag, hver måned eller hvert kvartal.

Fordelen ved tømning ved fast interval: Du skal ikke tænke på at kontakte os, når din sikkerhedsbeholder er ved at være fyldt op. Makuleringen af virksomhedens fortrolige dokumenter kommer på den måde til at foregå helt automatisk uden at kræve ressourcer fra dine medarbejdere.

Hvis beholderen alligevel skulle ske at blive fyldt op før næste tømning, ringer du bare på tlf. 63 16 16 60, skriver på e-mail dsml@dsml.dk eller bestiller tømning via vores hjemmeside – så kommer vi så hurtigt som muligt og tømmer den.

Tømning efter behov

Det kan være, at dit behov for makulering af dine fortrolige dokumenter svinger meget, så det ikke giver mening at have en fast aftale om tømning. I det tilfælde aftaler vi, at du kontakter os, når du har behov for, at vi kommer og tømmer din sikkerhedsbeholder.

Fordelen ved tømning efter behov: Du kommer ikke i en situation, hvor du står med fulde beholdere i længere tid, fordi du vil vente, til vi alligevel kommer og tømmer. Modsat slipper du for at betale for tømninger i perioder, hvor dit makuleringsbehov ikke er så stort.

Bliv kontaktet og få en uforpligtende rådgivning

Professionel og sikker makulering

Vi tilbyder makulering af fortrolige dokumenter, harddiske m.m. på stedet. Lad os forklare, hvordan du kan få makuleret dine materialer uden at skulle bekymre dig om sikkerheden.

Professionel håndtering og opbevaring af dokumenter

Dokumenthotellet er sikker håndtering af dokumenter for den arkivbelastede del af erhvervslivet samt den offentlige sektor. Vi arkiverer og beskytter vore kunders dokumenter og øger værdien gennem forbedret tilgængelighed.